MARKETINŠKI PLAN JE TEMELJ VAŠIH PROMIDŽBENIH AKTIVNOSTI!

Marketinški plan je detaljni plan svih aktivnosti kojima želite izgraditi imidž svoga poduzeća ili proizvoda te se predstaviti ciljanoj publici, zadržati postojeće klijente te privući nove.

Prva i najvažnija stvar je odrediti ciljnu skupinu za Vaše poslovanje. Ona se najčešće određuje prema dobi, interesima i potrebama. Nakon toga slijedi određivanje metoda i kanala oglašavanja te pronalaženje odgovarajuće prodajne strategije.

Cijeli plan treba pratiti prikladna financijska konstrukcija, cijena i marketing moraju biti usklađeni, brend koji se želi pozicionirati kao ekskluzivni mora imati i prikladnu vrijednost. Uz prodajnu strategiju ide i plan distribucije. Gdje ćete i kako prodavati, preko web shopa, u trgovini, putem dostave ili na neki drugi način.

Kada su nam svi ovi podatci poznati, kada znamo što i kako želimo, onda radimo jasan, smislen i pregledan sažetak koji je zapravo Vaš marketinški plan. Određujemo konačan budžet, preciziramo prihode i rashode te planiramo očekivani marketinški efekt.

Sam plan se tehnički sastoji od nekoliko elemenata. Prvi je naravno sadržaj, a zatim slijedi analiza situacije na tržištu koja uključuje uviđanje prednosti, slabosti, prilika i prijetnji (SWOT analiza). Potom određujemo strateške smjernice te viziju i ciljna tržišta prema kojima želimo djelovati. Kako ćemo se pri tome ponašati određuju strategija tržišnog pozicioniranja te strategija i sredstva komuniciranja s tržištem. Naposljetku naš marketinški plan završavamo planom implementacije predviđenih aktivnosti gdje odlučujemo kada ćemo, kako i u kojoj mjeri primijeniti sve ono što smo do tada odlučili.

Kao što vidite, marketinški plan je temelj brendiranja i određivanja marketinške strategije nekog poduzeća. Za njegovu izradu treba znanje i iskustvo, stoga kontaktirajte Obzor marketing koji će za Vas odraditi taj posao. Analizirat ćemo stanje Vašeg poduzeća, poslušati Vaše ideje i izraditi profesionalni plan koji će biti osnova Vašeg uspjeha na tržištu.