Zorica krug

Kontaktirajte nas


OBZOR d.o.o.

Sjedište

Maksimilijana Vrhovca 11
47 000 Karlovac, Republika Hrvatska

Ured

Luščić 8A, 47 000 Karlovac, Republika Hrvatska

tel.: 047/400 626

Web sjedišta

www.obzor-marketing.hr

www.karlovacki.info

OIB: 55143955387
MB: 2285061

Datum osnivanja: 09. listopada 2007. godine

Žiro račun: Privredna banka Zagreb, IBAN: HR85 2340009-1110305125

Temeljni kapital:

Iznos temeljnog kapitala: 20.000,00 kuna uplaćen u cijelosti

Subjekt je upisan kod Trgovačkog suda u Karlovcu na reg. Tt-07/616-2, MBS: 020041625

Član uprave i ovlaštena osoba za zastupanje: Zorica Okičić