PRIVUCITE POZORNOST PROFESIONALNIM MEMORANDUMOM!

Memorandum je poslovni dokument kojeg svaka tvrtka koristi za izvještaje, ponude, predračune i račune, odgovore na upite te ostale slične namjene.

Može biti u tiskanom ili elektroničkom obliku. Budući da se koristi pri poslovnoj komunikaciji bitan je za profesionalnu prezentaciju i prepoznatljivost Vašeg poduzeća.

Kvalitetno dizajniran privlači pozornost na Vaše poslovanje te ima pozitivan promidžbeni učinak.

Grafički dizajneri Obzor marketinga će Vam osmisliti i izraditi memorandum koji ćete moći koristiti putem e-maila kao i u tiskanom obliku. Predstavite se partnerima i klijentima u najboljem svijetlu.